HAPPY 123rd PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY!

“…An aton pagka-urusa, an aton pagburublig, an maghahatag kusog agud makatalwas sini nga kakurian ngan ipadayon an aton mga ungara.”

Mayor Diego P. Rivera

Share our post!