HAPPY 123rd PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY

HAPPY 123rd PHILIPPINE INDEPENDENCE DAY! “…An aton pagka-urusa, an aton pagburublig, an maghahatag kusog agud makatalwas sini nga kakurian ngan ipadayon an aton mga ungara.” Mayor Diego P. Rivera